Премини към основното съдържание

УСЛУГИ

Дигитални услуги

Социални мрежи и платформи

Можем да асистираме с изготвянето на дигитална стратегия според позицията, нуждите и целите на бизнеса ви, както и нейното ефективно изпълнение във всички социални мрежи.

Имейл маркетинг

Предлагаме професионално изграждане на съдържание за имейл маркетинг, както и специализиран подбор на целева група, според целите и изискванията на вашия бизнес.

Инфлуенсър маркетинг

Подготвяме, координираме и анализираме цялостни стратегии с най-подходящите инфлуенсъри и атрактивно и ангажиращо съдържание спрямо вашите конкретните цели.

Креативни кампании

Ще помогнем на вашия бизнес да се отличи по атрактивен и запомнящ се начин с креативни кампании по зададените цели, аудитория, визия и ценности на бранда.

Съдържание

Предлагаме копирайтинг услуги и професионално изграждане на текстово съдържание по зададена тема, формат, обем и цел.

SEO

Ще изготвим цялостна стратегия за оптимизиране на вашето съдържание, така че то да достигне до вашите потенциални потребители.

ПР услуги

Корпоративни комуникации

Изготвяме цялостни стратегии за корпоративни комуникации – корпоративно представяне и посоки за корпоративна социална отговорност и прилагаме цялостни решения за комуникации с всички заинтересовани страни.

Връзки с обществеността и медии

Планираме и управляваме комуникацията на бранда с целевите му аудитории и медиите, формулираме и разпространяваме ключовите послания чрез предварително подбрани медии и канали.

Изграждане на общност

Изготвяме цялостен план за изграждане и управление на общността, чрез който може да превърнете настоящи клиенти в лоялни фенове, да спечелите потенциални клиенти и да развиете дългосрочни взаимоотношения с тях.

Имидж на добър работодател

Създаваме работещи модели за изграждане на репутация на малки, средни и големи компании като добър и предпочитан работодател за висококвалифицирани специалисти.

Корпоративна социална отговорност

Разработваме ефективни програми за корпоративна социална отговорност, които са тясно свързани с ценностите на марката чрез проучване и креативност.

Кризисни комуникации

Ние ви помагаме да идентифицирате и управлявате рисковете за вашата репутация, подсигуряваме управляемостта на ситуацията и предоставяме бърза, навременна и надеждна информация на вътрешните и външните публики.

Медиен и потребителски анализ

Предлагаме професионално и детайлно проучване, мониторинг и анализ на медийната среда по зададен формат и изисквания, както и подробен анализ на таргет потребителите и техните нагласи и поведение.

Копирайтинг

Предлагаме копирайтинг услуги за всички комуникационни канали, планираме и изготвяме съдържание, изцяло съобразено с вашите специфични изисквания за цел, тема и формат.

Медийни обучения и публична реч

Съдействаме с организацията на медийни обучения, с които да запознаем вашите служители с основни правила и модели на поведение в сферата на връзките с обществеността и комуникациите.

Стратегическо планиране

Проучване на пазара

Провеждаме задълбочено пазарно проучване, с което да установим позиционирането на продукта, услугата или бранда спрямо конкурентите му.

Медия мониторинг и анализ

Проследяваме медийното отразяване и представяне на бранд или тема в електронни медии и печатни издания, анализираме медийните тенденции и изготвяме насоки за достигане на максимална ефективност.

SWOT анализ

Изготвяме цялостен и обстоен SWOT анализ по ключови показатели, който да очертае силните (Strengths) и слаби страни (Weaknesses) на Вашия бизнес или тема, възможностите (Opportunities) и предизвикателствата (Threats) пред тях.

Позициониране на бранд или продукт

Можем да ви помогнем с дефинирането на мисия, визия, ценности, дългосрочни цели и стойностно предложение на бранда и да ги поставим в основата на цялостната маркетинг и ПР комуникация

Маркетинг

Планираме и провеждаме маркетингови активности и комуникации, които успешно да предадат посланията на бранда, продукта или услугата към целевите публики.

Изпълнение на стратегия

Прилагаме планираната стратегия за постигане на предварително дефинираните стратегически цели и показатели за успех.

Мониторинг на представянето

Извършваме регулярно проследяване, анализ и оценка на кампаниите и проектите, което да сравни представянето, в сравнение със зададени ключови измерители, и да подобри цялостното представяне.

Оценка

Правим оценка на изпълнението на проекта или кампанията включваща съпоставка на постигнатите резултати с предварително зададените ключови измерители и цели.

Дизайн и производство

Дигитален дизайн

Ние създаваме криейтив дизайн и графичен дигитален дизайн по предварително задание според целите и нуждите на бранда.

Дизайн на презентации

Ние можем да ви помогнем с изготвянето на атрактивни професионални презентации по зададен теми и формат.

Печатни материали

Можем да ви помогнем с индивидуален дизайн и производство на всички необходими печатни материали за цялостна визуална корпоративна идентичност.

Брандирани артикули

Нашият екип от професионалисти може да ви помогне с изготвянето на отличителни корпоративни брандирани артикули.

Уебсайтове

Можем да ви помогнем с професионалната разработка на уебсайтове според нуждите и изискванията на вашия бизнес.

Видео заснемане и обработка

Подготвяме изцяло, заснемаме и обработваме видео материали, според различните цели на вашия бранд.

Запис на аудио спотове

Изготвяме цялостна концепция и копирайт за запис на аудио спотове с различна насоченост.

Организиране на събития

Конференции

Нашият екип ще ви съдейства с цялостната подготовка и координация на вашата конференция, провеждане на ПР кампания, както и цялостно съдействие по време на мероприятието и до неговото успешно завършване.

Семинари

Нашият екип от професионалисти е на разположение да съдейства за цялостната организация на всеки един детайл от вашите семинари според изискванията на вашия бизнес.

Официални събития

Нашият екип от експерти може да ви помогне с цялостната координация и комуникация на официални събития както от национален, така и от международен характер.

Специални събития

Нашият екип от професионалисти може да ви съдейства с целия организационен процес, за да осигурите наистина запомнящо се тематично фирмено парти или друго частно събитие.

Тематични партита

Нашият екип от професионалисти може да ви съдейства с целия организационен процес, за да осигурите наистина запомнящо се тематично фирмено парти или друго частно събитие.

Корпоративни обучения

Предлагаме ангажиращи и иновативни корпоративни програми и обучения, които са в съответствие със стратегическите Ви бизнес цели.

Тиймбилдинг

Ние сме на разположение не само да асистираме с процеса по планиране на вашия тиймбилдинг, така че абсолютно всеки да бъде част от забавлението, но и да помогнем на вашия екип да функционира възможно най-сплотено.

BTL промоции

Предлагаме и координираме цялостни ефективни BTL промоции, които са от първостепенно значение за анонсиране на нов продукт.